Ministro-Filistro


Ministro-Filistro(*)
Humile dediĉita al Ministro Bérard, kiu malpermesis Esperanton [per cirkulero en Francio, 1923]

Foje regis en Francujo
La Ministro de l' Inkujo,
Estis li sinjor' Bérard,
Klera viro, sen erar'.
Sed - li estis stulta!

Kaj li pli ol virin-amon
Ŝatis sian propran famon,
Estis lia kor-dezir'
Tuj fariĝi glora vir'
Kaj kolekti laŭrojn!

Li do pensis unu tagon:
"Nun mi faros gloran agon!"
Kaj tuj senhezite li
Kun laŭdinda energi'
... Skribis cirkuleron!

Li dekretis tre severe:
"Esperanto estas vere
Senespera utopi'
Kaj cetere diras Mi,
Ke ĝi ne ekzistas!"

Ĉu ĉi tiu fuŝprofeto
Nun sukcesos per dekreto
Malkonstrui en moment'
La esperon de jarcent',
Nian karan lingvon?

Ho, Ministro kun la Plumo,
Via famo estas... fumo!
Dum, kun via cirkuler',
Vi jam kuŝos sub la ter',
Vivos Esperanto!

MORALA KONKLUDO:

Eĉ Ministro fuŝkonsila
Povas esti tre utila.
Li kun tiu ĉi program'
Faris certe por reklam'
Pli ol cent poetoj!!

(*)Melodio germana:"Als die Roemer frech geworden...".


Ministro-Filistro(*)
Humildemente dedicada al Ministro Bérard, quien prohibió el esperanto[por circular en Francia,1923]

Una vez gobernó en Francia
El Ministro de La Caja de Tinta,
Era el señor Bérard,
Hombre claro, sin maldad.
Pero – ¡el era tonto!

Y el más que el amor de mujer
Gustaba de su propia fama,
Era el deseo de su corazón
¡Y cosechar laureles!

El pues pensó un dia:
¡Ahora fabricaré la gloria de los años!”
E inmediatamente sin vacilar el
Con elogiada energía
...¡Escribía la circular!


El decretó muy severamente:
El esperanto es verdaderamente
Una utopía sin esperanza
Y ciertamente digo
¡Que eso no existe!”


¿Acaso este profeta chapucero
Ahora triunfará por decreto
Destruir en un momento
La esperanza del siglo
Nuestra querida lengua?


¡Oh, Ministro con la Pluma
Tu fama es...humo!
Mientras, con tu circular,
Tú ya yacerás bajo ta tierra,
¡El esperanto vivirá!


Conclusión Moral:
Aún Ministro aconseja-chapuza
Puedes ser muy útil.
¡Hiciste ciertamente por reclamo
Más que cien poetas!
(*)Melodia alemana:"Als die Roemer frech geworden...".

Comentarios

Entradas populares